• Zoeken

Veelgestelde vragen

We hebben een steekproef getrokken uit een lijst van alle middelbare scholen in Nederland (afkomstig van DUO, Dienst Uitvoering Onderwijs). Uw school is geselecteerd voor deelname.

 

Hoe meer scholen meedoen, hoe beter het beeld van het middelengebruik van jongeren in Nederland. Uw deelname draagt bij aan de ontwikkeling van beleidsmaatregelen en preventieprogramma’s zoals NIX18, de gezonde school en rookvrije schoolpleinen.

 

De ervaring leert dat het veel tijd kost om scholen te benaderen voor deelname aan het onderzoek in oktober en november 2019. Na de zomervakantie is die tijd te kort. Vandaar dat we in het voorjaar beginnen met scholen uit te nodigen.

Het onderzoek vindt plaats in oktober of november 2019. De school wordt gebeld door een onderzoeksassistent van het Trimbos-instituut om hiervoor een afspraak te maken.

Het kost u niet veel tijd. Er komt een onderzoeksassistent langs die het onderzoek uitvoert. De assistent maakt de afspraken met de school op een tijdstip dat het de school goed uitkomt.

Dat heeft te maken met de representativiteit. Door willekeurig te kiezen uit de lijst met klassen hebben alle leerlingen dezelfde kansen om met het onderzoek mee te doen. Afhankelijk van de grootte van de school selecteren wij 3 tot 5 klassen voor deelname aan het onderzoek.  

 

De GGD wil op regionaal en landelijk niveau een actueel beeld krijgen over een breed scala van gezondheidsgedrag van jongeren in klas 2 en 4. Het Peilstationsonderzoek bevraagt de hele leeftijdsgroep van 10 tot 18 jaar met verdiepende vragen over roken, alcohol en drugsgebruik. Bovendien gaan we met dit onderzoek meer gedetailleerd in op de achtergronden van risicogedrag. Beide onderzoeken zijn daarom belangrijk.

Bij afstemming met de GGD kunt u terugvinden hoe de twee onderzoeken op elkaar zijn afgestemd.

 

Scholen krijgen een brief die ze aan de ouders kunnen verstrekken en waarin zij worden geïnformeerd over het onderzoek. Ouders die bezwaar hebben tegen deelname van hun kind, kunnen dit kenbaar maken bij de school. Het kind doet dan niet mee met het onderzoek.


 

Nee, per school doen ongeveer 100 leerlingen mee. Dat is te weinig om conclusies aan te verbinden. Bovendien worden de gegevens zo verzameld dat ze niet te herleiden zijn naar leerlingen, klassen of de school. Op deze manier beschermen wij de anonimiteit.

In het voorjaar van 2020 ontvangt uw school wel het landelijke onderzoeksrapport.

 

De privacy van de leerlingen en school wordt vanzelfsprekend gerespecteerd. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar de naam van de leerling of die van de school. De gepubliceerde gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele leerlingen of scholen.

Bekijk hier ons privacy protocol met daarin achtergrondinformatie voor scholen en ouders over privacy en persoonsgegevens.

 

 

Mocht u nog andere vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.