• Zoeken

Veel gestelde vragen

We hebben een steekproef getrokken uit een lijst van alle middelbare scholen in Nederland (afkomstig van DUO, Dienst Uitvoering Onderwijs). Uw school is geselecteerd voor deelname.

 

Hoe meer scholen meedoen, hoe beter het beeld van het middelengebruik van jongeren in Nederland. Uw deelname draagt bij aan de ontwikkeling van beleidsmaatregelen en preventieprogramma’s zoals NIX18, de gezonde school en rookvrije schoolpleinen.

 

De ervaring leert dat het veel tijd kost om scholen te benaderen voor deelname aan het onderzoek in oktober en november 2019. Na de zomervakantie is die tijd te kort. Vandaar dat we in het voorjaar beginnen met scholen uit te nodigen.

Het onderzoek vindt plaats in oktober of november 2019. De school wordt gebeld om hiervoor een afspraak te maken.

Het kost u niet veel tijd. Wij sturen een onderzoeksassistent langs die het onderzoek uitvoert. De assistent maakt de afspraken met de school op een tijdstip dat het de school goed uitkomt.

Dat heeft ook met representativiteit te maken. Door willekeurig te kiezen uit de lijst met klassen hebben alle leerlingen dezelfde kansen om aan het onderzoek mee te doen. Afhankelijk van de grootte van de school selecteren wij 3 tot 5 klassen voor deelname aan het onderzoek.  

 

De GGD wil op regionaal niveau een actueel beeld krijgen over een breed scala van gezondheidsgedrag van jongeren in klas 2 en 4. Het Peilstationsonderzoek bevraagd de hele leeftijdsgroep van 10 tot 18 jaar met verdiepende vragen over roken, alcohol en drugsgebruik. Bovendien gaan we met dit onderzoek meer gedetailleerd in op de achtergronden van risicogedrag. Beide onderzoeken zijn daarom belangrijk.

Bij afstemming met de GGD kunt u terugvinden hoe de twee onderzoeken op elkaar zijn afgestemd.

 

Scholen krijgen een brief die ze aan de ouders kunnen verstrekken en waarin zij worden geïnformeerd over het onderzoek. Ouders hoeven niet actief toestemming te geven voor het onderzoek. Ouders die bezwaar hebben tegen deelname van hun kind, kunnen dit kenbaar maken. Hun kind krijgt dan geen vragenlijst.


 

Nee, per school doen ongeveer 100 leerlingen mee. Dat is te weinig om conclusies aan te verbinden. Daarnaast weet de school ook welke klassen er meedoen en zou het de privacy van de leerlingen kunnen schenden als we de resultaten per school bekend zouden maken. In het voorjaar van 2020 ontvangt uw school wel het landelijke onderzoeksrapport.

 

Tussen de school en het Trimbos-instituut vindt geen uitwisseling plaats van namen of contactgegevens van leerlingen en ouders. Er wordt alleen informatie uitgewisseld over de klassen en het aantal leerlingen van de klassen die voor het onderzoek geselecteerd is.

Elke school wordt met een unieke code in het computerbestand opgenomen en alleen de betrokken onderzoekers van het Trimbos-instituut hebben toegang tot de koppeling tussen schoolcode en schoolnaam.

De gegevens die wij publiceren zijn niet herleidbaar tot individuele leerlingen, scholen of ouders. Ook de namen van de deelnemende scholen zullen niet worden genoemd.

Meer informatie over het Privacy Statement van het Trimbos-instituut kunt u vinden op www.trimbos.nl/privacy.

 

 

 

Mocht u nog andere vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.