• Zoeken

Veel gestelde vragen

We hebben een steekproef getrokken uit een lijst van alle basisscholen in Nederland (afkomstig van DUO, Dienst Uitvoering Onderwijs). Uw school is geselecteerd voor deelname.

 

Als er meer scholen meedoen, kunnen wij een beter beeld geven over alle jongeren in Nederland en zijn de cijfers waardevoller. Uw deelname draagt bij aan de ontwikkeling van beleidsmaatregelen en preventieprogramma’s zoals Nix18, de gezonde school en rookvrije schoolpleinen.

 

De ervaring leert dat het veel tijd kost om scholen te benaderen voor deelname aan het onderzoek in oktober en november 2019. Na de zomervakantie is die tijd te kort. Vandaar dat we in het voorjaar beginnen met scholen uit te nodigen.

 

Het onderzoek vindt plaats in oktober of november 2019. De school wordt gebeld om hiervoor een afspraak te maken.

 

Het kost u niet veel tijd. Wij sturen een onderzoeksassistent langs die het onderzoek uitvoert. De assistent maakt de afspraken met de school op een tijdstip dat het de school goed uitkomt. Bij basisscholen vragen wij om deelname van één groep 7 en één groep 8. Bij verticale groepen vragen wij deelname van alle leerlingen uit groep 7 en 8.

 

Ten eerste is het natuurlijk een mooi gegeven als uw leerlingen geen alcohol of drugs gebruiken. Wij proberen met dit onderzoek niet alleen een beeld te krijgen van risicogedragingen; het is daarentegen óók een interessant gegeven wanneer het met het alcohol- en drugsgebruik onder Nederlandse leerlingen eigenlijk wel mee blijkt te vallen. Dus is het zeker belangrijk dat uw school mee doet aan het onderzoek, ook al komen deze gedragingen op uw school niet voor.

 

Scholen krijgen een brief die ze aan de ouders kunnen verstrekken en waarin zij worden geïnformeerd over het onderzoek. Ouders hoeven niet actief toestemming [MR1] [SvD2] [MT3] te geven voor het onderzoek. Ouders die bezwaar hebben tegen deelname van hun kind, kunnen dit kenbaar maken. Hun kind krijgt dan geen vragenlijst.


 

Fijn dat uw school wil meedoen aan het onderzoek! U kunt zich hier via het inschrijfformulier aanmelden.

 

Nee, per school doen ongeveer 40 leerlingen van groep 7 en 8 mee. Dat is te weinig om conclusies aan te verbinden. Daarnaast weet de school ook welke groepen er meedoen en zou het de privacy van de leerlingen kunnen schenden als we de resultaten per school bekend zouden maken. In het voorjaar van 2020 ontvangt uw school wel het landelijke onderzoeksrapport.

 

Tussen de school en het Trimbos-instituut vindt geen uitwisseling plaats van namen of contactgegevens van leerlingen en ouders. Er wordt alleen informatie uitgewisseld over de groep en het aantal leerlingen van de groep die voor het onderzoek geselecteerd is.

Elke school wordt met een unieke code in het computerbestand opgenomen en alleen de betrokken onderzoekers van het Trimbos-instituut hebben toegang tot de koppeling tussen schoolcode en schoolnaam.

De gegevens die wij publiceren zijn niet herleidbaar tot individuele leerlingen, scholen of ouders. Ook de namen van de deelnemende scholen zullen niet worden genoemd.

Meer informatie over het Privacy Statement van het Trimbos-instituut kunt u vinden op www.trimbos.nl/privacy.

 

 

 

Mocht u nog andere vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.